COLUMN – MENTORSCHAP

2018-04-26T12:20:00+02:005 maart, 2018|

De laatste tijd worden wij als bewindvoerder steeds vaker gevraagd om tevens op te treden als mentor. Ook al zijn bewind en mentorschap twee beschermingsmaatregelen en worden zij regelmatig door de rechtbank toegewezen aan één belangenbehartiger, het zijn toch twee totaal verschillende taken. Gaat het bij bewind om de financiële belangen van de klant, bij mentorschap betreft het beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd en gecontroleerd. De mentor heeft veel zeggenschap. Hij kan namens de klant instemmen met het behandelingsplan of het afkeuren. Dit geldt overigens niet voor hoogstpersoonlijke aangelegenheden die daarin zijn opgenomen, zoals de levensbeëindiging van de betrokkene. In een dergelijke situatie heeft datgene wat de mentor zegt de status van advies. Vanwege belangenverstrengeling kan de zorgaanbieder, de zorgverlener, de zorgverantwoordelijke, de arts, of een andere persoon van de zorginstelling waar de cliënt verblijft, niet als mentor van de cliënt optreden.

De toenemende vraag naar mentoren komt allereerst door de vergrijzing. De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe en zijn er ook steeds meer alleenstaanden. Van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70 procent een chronische ziekte en van de 75-plussers heeft de helft meer dan één chronische ziekte zoals dementie. Steeds vaker komt het voor dat ouderen niet meer terug kunnen vallen op familie of anderen. Voor hen zelf is het te ingewikkeld geworden om de regie te houden over hun ‘zorg’. Een mentor kan hen daarbij dan helpen.

Ook is op 23 januari 2018 de wet ‘Zorg en Dwang’ aangenomen door de Eerste Kamer. De wet regelt dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat iedere patiënt met een verstandelijke of psychische beperking óf met dementie net als ieder ander instemt met zijn of haar zorg- of behandelplan. Kan de betrokken patiënt dat niet, dan moet de zorgverlener regelen dat de patiënt ondersteund wordt. Is er niemand in de omgeving van de patiënt die die ondersteuning kan bieden dan kan mentorschap worden aangevraagd.

De meeste verzoeken voor mentorschap én de keuze voor een professioneel mentor worden gedaan door hulpverlenende instanties omdat de klant zelf daartoe niet in staat is. Dat kan anders. Voordat u in een kwetsbare positie komt kunt u via de notaris in een levenstestament of via een volmacht uw wensen kenbaar maken over wie uw belangen mag behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

ben-steenvoorden-columnColumnist:
Ben Steenvoorden, directeur ZEKER

Zaterdag 3 maart 2018
Bijlage Werk & Geld – dagbladen
Holland Media Combinatie

Lees ook: