WAT IS MENTORSCHAP?

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan echter zijn dat er geen familie is of dat de familie deze taak niet wil of kan uitvoeren. In die situaties kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger aanstellen.

De mentor waakt actief over de belangen van de cliënt en stemt de zorg op diens behoeften en mogelijkheden af. Dit uiteraard met respect en met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht, de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt en gesprekspartner voor de zorgverlener. Samen wordt de inhoud van de zorg besproken en afgestemd. Regelmatig contact met de cliënt, de zorg-en/of hulpverleners en eventuele familieleden is hiervoor noodzakelijk. Alleen dan is goede belangenbehartiging mogelijk.

Folder Mentorschap

Taakomschrijving mentor

Aanmelden voor mentorschap