WAT IS BESCHERMINGSBEWIND?

Een lichamelijke of geestelijke beperking kan de oorzaak zijn dat iemand permanent of tijdelijk de eigen administratie niet kan verzorgen. De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen.

Tot het takenpakket van een beschermingsbewindvoerder behoort onder andere het optimaliseren van uw inkomen. We controleren of iemand wel krijgt waar hij of zij recht op heeft. Verder verzorgen wij de belastingaangifte, doen wij verzoeken tot kwijtschelding en declareren wij gemaakte zorgkosten. Uiteraard zien wij er op toe dat er een balans is tussen inkomsten en uitgaven zodat het vermogen beschermd blijft.

Bekijk het filmpje voor een duidelijke uitleg over beschermingsbewind en de werkwijze van ZEKER.

 

De overheid heeft ook duidelijke informatie over beschermingsbewind. Zie hiervoor de volgende links:

Rechtspraak.nl
Rijksoverheid.nl
Folder rijksoverheid