Klanten aan het woord

///Klanten aan het woord
Klanten aan het woord 2019-05-23T22:42:12+00:00

KLANTEN AAN HET WOORD

Hieronder staat een aantal artikelen van klanten en hulpverlenende instanties over hun ervaringen met ZEKER Financiële Zorgverlening.

KLANTEN

Inge:
”Een goede bewindvoerder doet het niet alleen, maar in overleg met de klant.”

Jessica:
,,Geen post en geen contact met schuldeisers gaf veel rust’’