BESCHERMINGSBEWIND IS EEN VAK

Een beschermingsbewindvoerder krijgt te maken met veel verschillende mensen, die in sterk uiteenlopende en soms gecompliceerde situaties verkeren. Van een beschermingsbewindvoerder wordt verwacht dat u op financieel gebied de regie in handen neemt, orde in de eventuele chaos schept en vervolgens alles onder controle houdt.

Beschermingsbewind: een vak dat passie en gedrevenheid vereist van degene die het uitvoert. Een ‘van 9 tot 5’ mentaliteit past daar niet bij. Uw klanten zijn mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of permanent niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. De kantonrechter kan dan een beschermingsbewindvoerder aanstellen om de financiën op orde te brengen, te beheren en te beschermen.

Een beschermingsbewindvoerder aangesloten bij ZEKER Financiële Zorgverlening werkt als franchisenemer.

Belangrijkste werkzaamheden

  • Acquisitie en commerciële vertegenwoordiging;
  • Beoordelen van aanvragen;
  • Advisering over de aanvraag bij kantonrechter;
  • Bijwonen van zittingen bij Rechtbank;
  • Inventarisatie van financiële omstandigheden;
  • Opstellen van het intakeverslag;
  • Regie voeren en verrichten van administratieve taken;
  • Periodiek contact onderhouden met de klant;
  • Jaarlijks indienen van de rekening en verantwoording ;
  • Aanspreekpunt met ketenpartners, rechtbanken, notarissen enz.

Het is dus sociaal, gevarieerd, uitdagend en verantwoordelijk werk! Bekijk het volledige takenpakket.

Vraag voor meer informatie onze brochure aan.