LOCAL HERO

Bij ZEKER Financiële Zorgverlening heeft u uw eigen vaste beschermingsbewindvoerder. Dit noemen wij een local hero. Het vertrouwde gezicht ‘van om de hoek’, gecombineerd met de kwaliteit van een professionele organisatie moeten garant staan voor een prettige samenwerking. Bij die samenwerking is een goede communicatie tussen alle partijen onmisbaar.

Regionaal betrokken

Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze invulling geeft aan onder andere de Wmo. De voorliggende voorzieningen kunnen daardoor per gemeente verschillen. Hiermee bekend zijn is dus noodzaak voor het optimaliseren van de inkomsten van klanten. Vandaar dat het van groot belang is dat een beschermingsbewindvoerder bij ZEKER in zijn of haar regio een goed netwerk van contactpersonen binnen de gemeente, GGZ en andere instanties heeft.

Bekijk welke bewindvoerders in uw regio actief zijn.