Testamentair bewind

Als u iets wil nalaten maar u wilt niet dat direct over het erfdeel beschikt kan worden dan kan testamentair bewind uitkomst bieden.

In uw testament kunt u bepalen dat uw erfgenaam (nog) niet zelfstandig kan beschikken over het erfdeel. Een mogelijke reden is omdat u de erfgenaam (nog) niet in staat acht om de volle verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als er sprake is van:

• Een verstandelijke beperking
• Verslavingsproblematiek
• Erfgenaam is nog minderjarig
• Lichamelijke en/of geestelijke problemen

Het moment van uw overlijden is het moment dat testamentair bewind aanvangt. De hoofdtaak van een testamentair bewindvoerder is het erfdeel beheren die u in uw testament heeft aangewezen.

Hoe wordt een testamentair bewind geregeld

De bevoegdheden en mogelijk ook de duur van een testamentair bewind worden geregeld in uw testament. Uw testament is doorslaggevend hoe u het testamentair bewind vorm wil geven. In uw testament kunt u bepalen wat de bevoegdheden van een testamentair bewindvoerder zijn.

U kunt ook bepalen wie u als testamentair bewindvoerder wil benoemen na u overlijden. ZEKER kan ook als testamentair bewindvoerder het erfdeel voor uw erfgenaam beheren. Wij rekeningen een marktconform tarief en zijn goedkoper dan een notaris. ZEKER is gespecialiseerd bewindvoerder en zodoende bent u gegarandeerd dat de zaken rondom het testamentair bewind goed zijn geregeld. Wij werken transparant waardoor de erfgenaam volledig inzage heeft in het erfdeel.

Verantwoording afleggen

Uiteraard wilt u ook dat de administratie goed wordt bijgehouden. Om die reden legt een testamentair bewindvoerder verantwoording af over de periode dat hij het beheer voert.

Mocht de testamentair bewindvoerder door de rechtbank zijn benoemd dan moet er verantwoording worden afgelegd aan de rechtbank. Mocht er geen sprake zijn van een benoeming door de rechtbank, maar vanuit een testament, dan zal verantwoording worden afgelegd aan de erfgenaam.

Kan een lopend testamentair bewind worden gewijzigd

De kantonrechter kan op basis van een verzoek van de testamentair bewindvoerder of een belanghebbende op grond van onvoorziene omstandigheden de inhoud van testamentair bewind laten wijzigen. Uiteraard zal gekeken worden naar de feiten en omstandigheden door de kantonrechter.

Verschil tussen beschermingsbewind en testamentair bewind

Een beschermingsbewindvoerder behartigt de financiële belangen van iemand en wordt door een rechter benoemd om de financiën van iemand te beheren, beschermen en optimaliseren. Deze vorm van bewind stopt direct bij het overlijden van de klant.

Een belangrijk verschil is dat een testamentair bewindvoerder in actie komt bij overlijden van de erflater. Een testamentair bewindvoerder beheert alleen het erfdeel. De benoeming van een testamentair bewindvoerder volgt altijd uit een testament.

Via het contactformulier kunt u vrijblijvend contact opnemen. Eén van onze bewindvoerders zal dan met u contact opnemen.