COLUMN – VERKIEZINGEN

2018-04-26T12:20:01+02:0013 maart, 2017|

Het is zover. De verkiezingen staan voor de deur. Waar gaan we op stemmen? Ik weet het zelf nog
niet. Omdat ik als beschermingsbewindvoerder veel te maken heb met de financiële problematiek
van mensen heb ik me maar eens verdiept in de standpunten van de diverse partijen op het vlak van
de financiële zorg.

De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor dit onderwerp. Een prominente plaats in de
partijprogramma’s is dan een logisch vervolg. De praktijk is anders. Bij alle partijen is er wel iets over
terug te vinden maar het blijft ernstig vaag. Geen concrete doelen en taakstellingen. Hoe pakken we
het aan, wat zijn de doelen en wanneer hebben we ze bereikt? Zo moeilijk is dat toch niet om op
papier te zetten, zou je denken.

De SP is op papier het meest ambitieus. Zij hebben zelfs een Masterplan Schulden en Armoede. Dat klinkt goed. Ik schrik echter als ik lees: ‘alleen door een integrale aanpak kan voorkomen worden dat aan de ene kant schuldhulp verleend wordt en aan de andere kant een instantie of bewindvoerder de schuld weer verergerd’ en even verderop: ‘bewindvoerders die er bewust of onbewust een puinhoop van maken en de situatie voor de cliënten verergeren in plaats van verbeteren’……..

Wat een gebrek aan kennis van zaken! Deze beledigende teksten vind ik niet terug voor de al jaren niet-functionerende schuldhulpverlenende instanties. Ook over het falende toezicht door de rechtbanken bij het toelaten van bewindvoerders lees ik niets. Nee, er moet er zelfs meer geld naar toe. Ook bij de SP komt men maar niet op het idee om eens kritisch te kijken naar hoe deze machtige instanties (amateuristisch) georganiseerd zijn en vastlopen in het moeras van door hen zelf bedachte regeltjes. Is dat dommigheid, gebrek aan lef of is het gewoon prettig om de macht te pleasen?

De groei van het aantal bewindvoerders, en dus ook niet-capabele bewindvoerders, is voor het overgrote deel te wijten aan de falende schuldhulpverlening en het ontbreken van een duidelijk toelatingsbeleid door de rechtbanken. Veel mensen werden niet geholpen door de schuldhulp en daarnaast is ‘jan en alleman’ in het verleden toegelaten als bewindvoerder. Om dan nu de bewindvoerders als zondebok aan te wijzen is wel héél goedkoop en makkelijk.

De verkiezingen staan voor de deur. Wat ga ik stemmen? Ik weet het nog steeds niet. Maar ik weet wél op welke partij ik niet stem!

ben-steenvoorden-columnColumnist:
Ben Steenvoorden, directeur ZEKER

Zaterdag 11 maart 2017
Bijlage Werk & Geld – dagbladen
Holland Media Combinatie

Lees ook: