COLUMN – SCHULDIG

2018-04-26T12:20:01+02:0012 februari, 2017|

De documentairemakers Sarah Sylbing en Ester Gould zijn gekozen tot Journalist van het Jaar 2016. Ze krijgen die prijs voor hun zesdelige tv-serie ‘SCHULDIG’. De afleveringen van ‘SCHULDIG’ trokken het afgelopen najaar gemiddeld een miljoen kijkers. ‘Schulden’ zijn hot. Ook het programma ‘Een dubbeltje op zijn kant’ werd het afgelopen televisieseizoen veel bekeken.

Het is goed dat er aandacht is voor de schuldenproblematiek en dat we een duidelijk beeld krijgen van welke ellende schulden veroorzaken. Voor veel mensen ontvouwde zich een compleet nieuwe wereld. Ook zijn naar aanleiding van de serie ‘SCHULDIG’ door omroep Human vijf debatten georganiseerd, ‘Schuldig on tour’, waarin de hoofdpersonen in debat gingen met politici en andere betrokkenen. Volop aandacht dus.

Toch is de schuldenproblematiek natuurlijk niet nieuw. Bijna 20 jaar geleden kwam ik in dienst van de Volkskredietbank. Ook toen was het al een groot probleem en waren er achterstanden. Door het invoeren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in 1998 dacht men het tij te keren. Een regeling waardoor de mensen die in het minnelijk traject (akkoord tussen schuldenaar en schuldeiser zonder tussenkomst van de rechter) kansloos waren nu wel geholpen werden.

Helaas bleef het aantal hulpzoekenden gestaag groeien. De ‘falende’ schuldhulpverlening krikte het magere slagingspercentage én haar imago flink op door alleen nog schuldenaren te accepteren waarvan de kans op succes bij voorbaat zo goed als vast stond. Veel mensen met financiële problemen vielen daardoor buiten de boot en werden vervolgens afhankelijk van vrijwilligers zoals ‘schuldhulpmaatje’ en de voedselbank! De laatste groeide in 15 jaar van 1 naar 150 vestigingen!

Een groot deel van de ‘niet te helpen’ groep schuldenaren zocht de afgelopen jaren ook hulp bij het ‘beschermingsbewind’, een soort van wettelijk budgetbeheer. Die vorm van hulp groeide onstuimig. Een oneigenlijk gebruik van deze maatregel want het was ooit bedoeld ter bescherming van het vermogen van mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking. Alleen ‘schulden’ was geen reden om iemand onder bewind te stellen…maar ja…..er moest natuurlijk wel iets mee gebeuren. Omdat de rechterlijke macht niet vals wilde spelen is de wet aangepast: schulden zijn nu ook een reden voor bewind!

En zo wordt er maar geschoven met het probleem en de overheid kijkt lamlendig toe. Er is geen regie, geen geld en geen visie. Was men maar zo daadkrachtig en financieel sterk als ten tijde van de bankencrisis. Nee, wat de schuldenproblematiek betreft is de overheid ook ‘SCHULDIG’

ben-steenvoorden-columnColumnist:
Ben Steenvoorden, directeur ZEKER

Zaterdag 11 februari 2017
Bijlage Werk & Geld – dagbladen
Holland Media Combinatie

Lees ook: