Afwikkeling nalatenschap op basis van volmacht

Is er geen testament en als gevolg hiervan niets vastgelegd, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen gezamenlijk zijn dan verantwoordelijk voor de afwikkeling. De erfgenamen gezamenlijk kunnen ZEKER een volmacht geven om dit namens de erfgenamen te doen. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden die ZEKER rondom de afwikkeling kan doen.

In overleg met de erfgenamen wordt bepaald of ZEKER alle werkzaamheden uitvoert, of kunnen de erfgenamen bepaalde taken ook zelf uitvoeren. In overleg heeft dit uiteraard invloed op de kosten die worden berekend voor de afwikkeling van het nalatenschap.

Basiswerkzaamheden

• Het informeren van instanties over het overlijden
• Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten.
• Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie.
• Het laten doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde.
• Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen.
• Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten.
• Het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet).
• Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.
• Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken.
• Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek.
• Het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier.
• Het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Overige werkzaamheden

• Het regelen van de uitvaart
• Het doen van de vereiste belastingaangiften, zoals de slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting.
• Het verkopen en leveren van goederen, waaronder zijn begrepen eventuele effecten.
• Het verkopen en leveren van registergoederen.
• Het ontruimen en leeg opleveren van de woning en eventuele opslag van inboedelgoederen.
• Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen zoals auto, boot of caravan.
• Het verdelen van de (inboedel)goederen van de nalatenschap.
• Het aanvragen van uitkeringen en mogelijke toeslagen voor nabestaanden.
• Het coördineren en voorbereidende werkzaamheden voor de eventueel benodigde inzet van experts, zoals taxateur, makelaar, boedelbedrijf, veilinghuis, fiscalist, mediator, enz..

Mocht u een aanmelding willen doen, dan kunt u met ons vrijblijvend contact opnemen. Eén van onze adviseurs neemt dan contact met u op.