ZEKER – afdeling nalatenschappen

Nalatenschapsregistratie

U wilt later uw nabestaanden voor wat betreft de financiële en organisatorische zaken ontzorgen. Het voorbereiden van uw nalatenschap scheelt namelijk enorm veel tijd, geld en energie voor uw nabestaanden. En daarnaast kunnen zaken dan zo geregeld worden zoals u ze wenst. ZEKER kan dit samen met u vastleggen in een Digitaal Nalatenschapsdossier.

  • regelt bij leven uw erfenis
  • wikkelt uw nalatenschap af na overlijden
  • helpt en ontzorgt uw nabestaanden
  • bespaar op de kosten van een testament
  • eerste gesprek gratis en vrijblijvend bij u thuis
  • onafhankelijk & deskundig

Nalatenschapsafwikkeling

ZEKER kan een nalatenschap afwikkelen als executeur, op basis van volmacht of op basis van vereffening.

De voordelen van een nalatenschapsafwikkeling via ZEKER ten opzichte van een notaris of familie/derden:

 

 

 

 

 

Testamentair bewind

Als u iets wil nalaten maar u wilt niet dat direct over het erfdeel beschikt kan worden dan kan testamentair bewind uitkomst bieden. ZEKER heeft gespecialiseerde bewindvoerders en zodoende bent u gegarandeerd dat de zaken rondom het testamentair bewind goed zijn geregeld.