Vereffening

Vereffening is verplicht wanneer één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. U dient de nalatenschap dan te vereffenen. Mocht u de nalatenschap niet of onjuist vereffenen dan moet u als erfgenaam of erfgenamen de schulden uit uw eigen vermogen betalen en verliest u de bescherming van de beneficiaire aanvaarding.

Indien één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaar en dient deze volgens de wettelijke regels worden vereffend. Dit kan een lichte of een zware vereffening zijn afhankelijk van de situatie.

Lichte of zware vereffening

Als één of meer erfgenamen beneficiair aanvaarden en de nalatenschap is positief, gelden de regels van lichte vereffening. Indien alle erfgenamen gezamenlijk meewerken dan kunnen de werkzaamheden mogelijk op basis van een volmacht worden uitgevoerd.

Als er sprake is van beneficiaire aanvaarding en de nalatenschap is negatief dan zijn de regels van zware vereffening van toepassing. De erfgenamen dienen dan zelf zorg te dragen voor een juiste vereffening. Ook hiervoor kunt u ZEKER volmacht geven.

Het is ook mogelijk om bij een vereffening een vereffenaar te laten benoemen door de rechter. In dit geval treedt de benoemde vereffenaar treedt in de plaats van de erfgenamen op en vertegenwoordigt hen. U kunt ZEKER benoemen als gekwalificeerde vereffenaar om deze werkzaamheden te doen.

Kosten vereffening

Als ZEKER voor u aan de slag gaat op basis van een volmacht worden afspraken gemaakt over de vergoeding. De vergoeding is afhankelijk van de complexiteit van de vereffening en ons uurtarief.

Als ZEKER door de rechter wordt benoemd tot vereffenaar bepaalt de rechter de vergoeding van de vereffenaar. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de Recofa-richtlijnen. De vergoeding van de vereffenaar wordt voldaan vanuit de nalatenschap. Een verzoek tot benoeming van een vereffenaar moet door een advocaat worden opgesteld en ingediend bij de rechtbank. Omdat een advocaat het verzoek moet indienen moeten aanvullende juridische kosten worden gemaakt. ZEKER werkt samen met gespecialiseerde erfrechtadvocaten om de kosten zo laag mogelijk te houden. Tevens zijn er bijkomende griffiekosten die de rechtbank in rekening zal brengen voor de behandeling van het verzoek.

Als u voor een nalatenschap ZEKER als vereffenaar wil laten benoemen, neem dan vrijblijvend met ons contact op.