Tarieven nalatenschapsafwikkeling

De vorm van nalatenschapsafwikkeling (executeur / volmacht / vereffening)  is bepalend voor de kosten.

Tarieven nalatenschapsafwikkeling