Controle en certificering

Het Landelijk Kwaliteitsbureau en accountant voeren jaarlijks wettelijk verplichte controles uit.

ZEKER valt onder toezicht van het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (gevestigd bij de rechtbank Oost-Brabant), die onze organisatie en werkwijze met franchisenemers heeft getoetst en goedgekeurd.

Maar ook intern houden we ons continu bezig met kwaliteit en controles.