COLUMN – FINANCIEEL RIJBEWIJS

2018-10-11T20:40:49+02:0013 oktober, 2018|

Veel Nederlanders ervaren geldzorgen. Deze zorgen hebben een grote impact op onze gezondheid, blijkt uit een recent onderzoek van de SNS bank. 58 procent van de mensen die financiële zorgen heeft ligt daarvan wakker en een groot gedeelte daarvan is door deze zorgen minder geconcentreerd en dus minder productief op het werk. Het is iedereen inmiddels wel duidelijk: schulden leiden tot persoonlijke problemen en maatschappelijke kosten.

Het voorkomen van schulden bespaart een hoop ellende. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens hebben problematische schulden. Preventie is daarom belangrijk. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) onderscheidt drie soorten preventie. 1. Primair: het voorkomen dat mensen überhaupt schulden maken, 2.secundair: vroegtijdige onderkenning, opsporing en behandeling van schuldenproblematiek en 3.tertiair: bij problematische schulden erger (terugval, recidive of chronische problemen) voorkomen.

De praktijk leert dat schuldpreventie vooral toegepast wordt in de secundaire en tertiaire groep. Dus erger voorkomen en waar mogelijk mensen weer leren omgaan met geld. Projecten en initiatieven zoals ‘Schouders Er Onder, Vroeg Eropaf, Schuldenlab070, Vakkundig aan het Werk, Samen Verder en Mobility Mentoring zijn een kleine greep uit de vele pogingen om de schuldenproblematiek te verminderen. Ondanks dat neemt het aantal mensen met schulden niet af en vallen veel mensen tussentijds uit bij de schuldhulpverlening zo constateerde onlangs de Nationale Ombudsman.

Mede vanwege die situatie stelt de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, de komende jaren 80 miljoen extra beschikbaar voor schulden- en armoedebeleid. 90 procent daarvan gaat naar de verbetering van de toegang tot en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulp. 10 procent gaat naar professionalisering en kennisontwikkeling binnen de gemeenten. Kortom alle middelen worden wederom ingezet op de secundaire en tertiaire preventie. Daar waar altijd het geld al naar toe gaat. En wat qua resultaat nog maar weinig heeft opgeleverd.

Waarom dan niet het roer om en volledig kiezen voor primaire preventie? Zorgen dat de instroom van nieuwe huishoudens met problematische schulden drastisch afneemt. Tijdig inzicht geven in waar je tijdens je leven op financieel vlak mee te maken kan krijgen en wat de gevolgen kunnen zijn. Wat weet de jeugd van verzekeringen, toeslagen, lenen, bijstand, studiefinanciering, WW, eigen risico, enz.?

Begin op de middelbare school met maandelijks minimaal een uur onderwijs over dit soort zaken. Zorg voor een Verplicht Financieel Rijbewijs. Dan hoeven wij niet meer te dweilen met de kraan open.

ben-steenvoorden-columnColumnist:
Ben Steenvoorden, directeur ZEKER

Zaterdag 13 oktober september 2018
Bijlage Werk & Geld – dagbladen
Holland Media Combinatie

 

Lees meer columns.