Laetitia Boer-Wolters

Home/Laetitia Boer-Wolters
Laetitia Boer-Wolters

Laetitia Boer-Wolters

Zeker Financiële Zorgverlening

Functie:

Bewindvoerder, Mentor, Curator

Regio Steenwijkerland, Westerveld, Hoogeveen, Midden-Drenthe e.o.

Bereikbaar

Ma t/m vr
10.00 - 15.00 uur

Contact

085-7732260
laetitia@zekerfz.nl

Postadres (hoofdkantoor)

Postbus 50099
1305 AB Almere
friesland, drenthe, overijssel Nederland

Laetitia Boer-Wolters - bewindvoerder en mentor regio Steenwijkerland, Westerveld, Hoogeveen, Midden-Drenthe e.o.

Ik ben Laetitia Boer-Wolters, beschermingsbewindvoerder en mentor bij ZEKER Financiële Zorgverlening in de regio’s Steenwijkerland, Westerveld, Hoogeveen, Midden-Drenthe e.o.

Als zelfstandig ondernemer werk ik sinds enkele jaren als beschermingsbewindvoerder, professioneel mentor, administratief ondersteuner en gecertificeerd budget coach (NEN 8048) voor particulieren. Mijn doel is de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Beschermingsbewind: het lukt niet altijd om de eigen financiën en de bijbehorende administratie zelf bij te houden en te regelen door een mogelijke beperking, de leeftijd of door andere omstandigheden. Een beschermingsbewindvoerder is een door de rechtbank aangewezen wettelijk vertegenwoordiger, die de financiële administratie namens de betrokkene mag uitvoeren, de financiën beheert, en als contact persoon met betrekking tot alle financiële zaken optreedt. Als beschermingsbewindvoerder ben ik éénmaal per jaar Rekening &Verantwoording verschuldigd aan de rechtbank.

Mentorschap: door omstandigheden heeft men geen zicht meer op de persoonlijke benodigde (en geleverde) zorg en zorgvragen. Een mentor treedt op als contactpersoon tussen de betrokkene en de zorgverlener(s). Als mentor hou je, onder meer, in de gaten of zorgafspraken worden nagekomen en of de betrokkene tevreden is over de geleverde zorg. Een mentor is een wettelijk vertegenwoordiger en wordt aangesteld via de rechtbank. Een mentor is geen mantelzorger of hulpverlener.

Een beschermingsbewindvoerder of mentor is meestal niet de enige zorg professional die betrokken is bij een persoon. Het onderhouden van ‘korte lijntjes’ met andere betrokken zorgprofessionals vindt ik belangrijk om de betrokkene zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Samen weet je meer en samen kun je meer betekenen!
ZEKER Financiële Zorgverlening

Als beschermingsbewindvoerder en mentor werk ik als zelfstandig ondernemer ‘onder de vlag’ van ZEKER Financiële Zorgverlening in de regio’s Steenwijkerland, de Wolden, Westerveld, Midden Drenthe en Hoogeveen. Ik ben en blijf zelfstandig bewindvoerder/mentor, het aanspreekpunt voor mijn cliënten. Voor deze vorm (franchise) heb ik gekozen omdat ik er van overtuigd ben dat je functies als deze niet alleen kunt uitvoeren. Met ZEKER zijn mijn klanten onder meer altijd zeker van continuïteit, ook bij afwezigheid door vakantie of ziekte. Daarnaast biedt het mij mogelijkheden om gedachten uit te wisselen met collega bewindvoerders/mentoren en waar nodig een vraag bij elkaar neer te leggen. Ook vindt regelmatig bijscholing plaats. Samen weet je meer en samen sta je sterker!

Zijn er vragen over beschermingsbewind en/of mentorschap? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via laetitia@zekerfz.nl of 085 7732260.

ZEKER Financiële Zorgverlening verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Zie onze privacy-verklaring (te vinden in de footer van deze website).


BEKIJK OOK:

DIGITALE NIEUWSBRIEF!

ZEKER verstuurt periodiek een
digitale nieuwsbrief met informatie
over beschermingsbewind,
actualiteiten over ouderen,
regionale informatie.

NU INSCHRIJVEN

AANMELDEN

U kunt direct online een verzoek
voor onderbewindstelling
aanvragen.

Vul nu het formulier in.

NU AANMELDEN

7 ZEKERHEDEN

Met de 7 Zekerheden
willen we ons onderscheiden
in de markt: landelijke dekking,
vertrouwd, kwaliteit, duidelijkheid,
transparantie, continuïteit, controle.

LEES SNEL VERDER