Wijziging beleid rechtbanken toelating WSNP-traject

2016-05-26T14:43:50+02:0026 mei, 2016|

Rechtbanken hebben per 1 januari 2016 het beleid gewijzigd met betrekking tot de toelating tot een WSNP-traject.

Daar waar in het verleden het verzoek om toegelaten te worden nog onvolkomenheden mocht bevatten, waarvoor de schuldhulpverlener die het verzoek indiende een nader uitstel kreeg toegekend om deze te herstellen, is nu het beleid dat standaard besloten wordt het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Omdat veelal gemeentelijke schuldhulpverleners deze verzoeken indienen, kan er dus een probleem ontstaan dat het WSNP-traject niet nogmaals wordt opgestart en het minnelijk traject (via de gemeentelijke schuldhulpverlening) ook de handen aftrekt van de persoon in kwestie.

Als het verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat deze onvolledig is, dient de indiener van een dergelijk verzoek er rekening mee te houden aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.

Ook de consequenties voor de persoon in kwestie kunnen groot zijn als schuldsanering ofwel via een minnelijk traject dan wel via de WSNP geen reële optie meer is.

Bron:
Advocaten Mr. L.J.T. Hoksbergen en Mr. T.E. van der Bent