Vroegsignalering schulden bij gemeenten nog in beginfase

2017-02-23T16:41:21+01:0013 februari, 2017|

Vroegsignalering van problematische schulden is bij gemeenten nog in de beginfase en er is veel voordeel te behalen in dit proces, aldus de Inspectie SZW. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet in op landelijke ondersteuning aan gemeenten bij de verdere ontwikkeling van een aanpak voor vroege signalering van schulden bij haar inwoners.

Dit zegt staatssecreatris Jetta Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang in het schuldenbeleid. Hiervoor is 7,5 miljoen euro beschikbaar tot en met 2018. Een van de maatregelen is de professionaliseringsimpuls gericht op alle betrokkenen: raadsleden, wethouders, beleidsmedewerkers, medewerkers in de uitvoering, cliëntenraden en vrijwilligers.

Klijnsma heeft subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband van Divosa, de VNG, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR voor hun ondersteuningsprogramma voor de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vroegsignalering vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Beginfase

Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat vrijwel alle gemeenten in Nederland invulling geven aan vroegsignalering. Bij veel gemeenten ontbreekt de effectiviteit op dit moment, en verkeert de ontwikkeling van een aanpak voor vroegsignalering nog in een beginfase.

De Inspectie ziet vooral kansen in het vergroten van het aantal partners met wie gemeenten afspraken maken zoals woningcorporaties, maatschappelijk werk, voedselbanken, nutsbedrijven en zorgverzekeraars, en het verbeteren van het combineren en duiden van signalen.

Bron: www.gemeente.nu