Toenemende vraag naar mentoren

2018-04-10T11:48:47+02:0010 april, 2018|

Als een persoon niet (meer) in staat is zijn eigen belangen op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medische handelen goed te behartigen, is het prettig als er iemand is die daar bij ondersteunt. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Steeds vaker komt het onder andere door de vergrijzing voor dat ouderen niet meer terug kunnen vallen op familie of anderen. De kantonrechter kan dan een professioneel mentor als wettelijk vertegenwoordiger aanstellen.

De mentor waakt actief over de belangen van de cliënt en stemt de zorg op diens behoeften en mogelijkheden af. Dit uiteraard met respect en met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht, de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de cliënt. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt en gesprekspartner voor de zorgverlener.

Mentoren binnen ZEKER

ZEKER biedt naast beschermingsbewind ook mentorschap aan. Kennis van beiden is wel onder één dak aanwezig, maar binnen ZEKER zijn deze taken van een bewindvoerder en mentor zo veel mogelijk gescheiden. Het behartigen van belangen op financieel en administratief gebied is heel wat anders dan het regelen van goede verzorging, verpleging en huisvesting.

Met name in specifieke situaties waarbij er sterke behoefte is aan één vertrouwenspersoon, kunnen de taken van een bewindvoerder en mentor door één persoon binnen ZEKER worden uitgevoerd.

Net als bij beschermingsbewindvoerders wordt aan de rechtbank jaarlijkse verantwoording afgelegd.

Uiteraard wordt door ZEKER de samenwerking met externe mentoren ook gewaarborgd.