Steeds meer ouderen in schuldsanering

2015-04-23T15:29:33+02:0026 maart, 2015|

In verhouding komen steeds meer ouderen in de schuldsanering. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit deels door de vergrijzing. Maar ook het toegenomen aantal echtscheidingen en een langdurige terugval van de inkomsten blijken steeds vaker reden voor problematische schulden bij ouderen. Daarnaast stijgt de werkloosheid onder ouderen harder en hebben zij ook meer moeite om aan een baan te komen. (Bron: Metro)

Bovenstaande signaleringen bevestigen de visie van ZEKER Financiële Zorgverlening dat de behoefte aan beschermingsbewind juist onder ouderen komende jaren verder zal toenemen. De cijfers liegen er niet om:

– Het aantal ouderen (met name 65-plussers) zal de komende decennia sterk blijven toenemen, van 2,5 miljoen in 2009 tot een hoogtepunt van 4,5 miljoen in 2040. Dit jaar zijn er 633 duizend Nederlanders van 80 jaar of ouder. In 2050 zijn dat er 1,7 miljoen. Bovendien worden er nu minder kinderen geboren dan veertig jaar geleden. Dit leidt tot een snelle, dubbele vergrijzing. Mensen doen na hun 80e levensjaar het grootste beroep op zorg en dus ook financiële zorg.

– Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen. De komende twaalf jaar zal het aantal alleenwonenden groeien van 2,8 naar 3,3 miljoen. Voor 2060 wordt rekening gehouden met 3,8 miljoen alleenwonenden. Op dat moment bestaat 44 procent van alle huishoudens uit één persoon. De belangrijkste oorzaak van het oplopende aantal eenpersoonshuishoudens is de vergrijzing.

– De individualisering leidt tot minder sociale cohesie.

– Door de digitalisering is informatie eenvoudiger beschikbaar. Aan de andere kant zorgt de digitalisering ervoor dat zaken complexer en onoverzichtelijker zijn geworden. Dit geldt zeker voor de oudere generatie (ouder dan 70 jaar).

– Miljoenen mensen in Nederland verlenen mantelzorg. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving die het denken over mantelzorg beïnvloeden en spanning veroorzaken tussen vraag en aanbod:

  • (dubbele) vergrijzing: sterke toename van het aantal ouderen, met name 85-plussers;
  • Sterke toename van het aantal alleenstaande ouderen;
  • Afnemend aantal kinderen en groeiend aantal kinderloze gezinnen;
  • Groot aantal echtscheidingen (kinderen van gescheiden ouders zijn minder bereid te zorgen);
  • Toenemende geografische afstand tussen ouders en kinderen;
  • Toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt;
  • Toenemende multiculturalisering.

In situaties waar de negatieve ontwikkelingen van bovenstaande trends duidelijk zichtbaar zijn, biedt professioneel beschermingsbewind een structurele oplossing voor de financiële adminstratie. ZEKER Financiële Zorgverlening is van mening dat, om ouderen op financieel gebied te kunnen ontzorgen, de financiële zorgverlening een vast onderdeel moet zijn van het zorgpakket voor ouderen.