Schuldhulpverlening schiet tekort

2018-04-26T12:20:02+02:001 oktober, 2015|

Voldoet de gemeentelijke schuldhulpverlening eigenlijk wel? De feiten en cijfers schetsen een zorgwekkend beeld. Steeds meer mensen hebben problematische schulden. In 2012 waren dat 373.000 huishoudens wat de samenleving bijna 4 miljard euro kost. Slechts een klein deel van deze huishoudens meldt zich bij schuldhulpverlening. Ook het aantal mensen dat na een hulptraject opnieuw in de schulden komt, stijgt. In 2012 waren dat 1300 mensen, in 2014 al 4300.

Sinds 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Sinds die tijd blijkt dat aanvragen voor schuldhulp sneller worden afgewezen. Oorzaken hiervoor zijn o.a. dat de problematiek steeds complexer is geworden en veel mensen nog niet financieel stabiel zijn.

Informatie delen

Volgens de BKR is betere afstemming tussen de betrokken partijen noodzakelijk. Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan de schuldenproblematiek effectiever worden aangepakt. Doordat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren bij het BKR, kan voor gemeenten een inschatting van de ernst van een individuele schuldensituatie gemaakt worden.

Samenwerking

Ook het NIBUD vindt het belangrijk om beter inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van financiële problemen. Hierdoor kan de voorlichting beter worden afgestemd, maar kan ook daadkrachtiger worden ingegrepen bij interventies. Het is veelal een complexe situatie waarbij ondersteuning en maatwerk nu nog ernstig tekort schieten. Samenwerking tussen verschillende (ook commerciële) partijen ziet het NIBUD dan ook als noodzaak, want een individuele partij kan deze problematiek niet oplossen. Zowel schuldeisers als gemeenten moeten elkaar hierin gaan vinden.

Bronnen: Radio 1 en www.gemeente.nu