Project Samen Verder (BPBI): samenwerking bewindvoerders en gemeente

2015-11-18T21:09:14+01:006 oktober, 2015|

Afgelopen zomer is de subsidieaanvraag van het BPBI betreffende het project ‘Samen Verder’ toegekend door het Ministerie van SZW. Dit project heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren.

Eind oktober / begin november staan 5 regiobijeenkomsten gepland. Deze bijeenkomsten zullen de bakermat zijn voor het opstellen van een landelijk convenant met een intentieverklaring tot samenwerking. Op regionaal of lokaal niveau kan op basis van dit convenant vervolgens verdere afstemming plaatsvinden. De looptijd van het project is 2 jaar.

Aanleiding was dat de BPBI steeds meer signalen van bewindvoerders ontving over stroef verlopende contacten tussen bewindvoerders en gemeenten, en de nadelige gevolgen daarvan voor de onder bewind gestelde rechthebbenden. Deze signalen waren reden om een subsidieaanvraag te doen in het kader van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek.

Het project wordt geleid door de BPBI en wordt gedragen door de VNG en Divosa. Uitnodigingen om deel te nemen zijn inmiddels verzonden naar alle gemeenten, leden van de BPBI, NVVK en NPBP. Verschillende gemeenten, waaronder enkele van de G4 en G32, hebben inmiddels hun medewerking toegezegd, net als diverse bewindvoerders uit het hele land.

Ook ZEKER Financiële Zorgverlening maakt deel uit van één van de projectteams.