Organisaties moeten meer rekening houden met de beslagvrije voet zoals de wet die voorschrijft

2019-09-18T09:00:54+02:0018 september, 2019|

Als er beslag gelegd wordt op iemand zijn inkomen, dan heeft deze persoon recht op de zogeheten beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen waarop in feite geen beslag gelegd kan worden.

Actief opvragen benodigde informatie

Onlangs is gebleken dat gemeenten en het UWV niet altijd rekening houden met de beslagvrije voet zoals de wet die voorschrijft. De beslagvrije voet is vaak te laag vastgesteld waardoor er problemen ontstaan met het  betalen van de vaste lasten en er (opnieuw) achterstanden ontstaan. Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in juli 2019 kan je van de betreffende instantie nu eisen een verrekening met terugwerkende kracht uit te voeren, mits er niet eerder verzocht is om relevante informatie aan te leveren voor het vaststellen van de beslagvrije voet.

Oftewel: zowel gemeenten als het UWV dienen actief de benodigde informatie op te vragen bij betrokkene voor het vaststellen van de beslagvrije voet. Doen zij dit niet dan zijn zij verplicht de nieuw berekende beslagvrije voet met terugwerkende kracht te hanteren.

Taak van de bewindvoerder

Het is de taak van de bewindvoerder om de gehanteerde beslagvrije voet na te rekenen en om na te gaan of deze juist gehanteerd wordt. Indien er geen correcte beslagvrije voet gehanteerd wordt, zal de bewindvoerder de betreffende partij verzoeken de beslagvrije voet te corrigeren.