Meer mensen onder bewind

2017-02-21T08:45:12+01:0021 februari, 2017|

Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind (mentorschap / beschermingsbewind / curatele). Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Bescherming

Als iemand niet meer over zijn financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen en een bewindvoerder aanwijzen. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand problematische schulden of psychische problemen heeft, of bij dementie. De vergrijzing speelt bij het jaar in jaar uit toenemende aantal mensen dat onder bewind staat, een grote rol. De rechter controleert elk jaar aan de hand van de zogenoemde rekening & verantwoording of de bewindvoerder zijn werk goed en eerlijk doet.

Maatschappelijk belang

Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, wijst erop dat het in de regel om kwetsbare mensen gaat en dat het maatschappelijk belang van goed toezicht op bewindvoerders groot is. Bakker: ‘Goed toezicht voorkomt fraude en draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in de rechtsstaat hebben. Als de wet regelt dat de rechter toezicht houdt, verwachten de mensen ook dat er effectief wordt gecontroleerd of de belangen van de onder bewind gestelde goed worden behartigd.’

Bron: www.rechtspraak.nl