Gemeenten willen meer grip op beschermingsbewind

2015-10-06T15:24:48+02:006 oktober, 2015|

Door de forse toename van het aantal mensen dat onder beschermingsbewind wordt gesteld, zijn de kosten voor bijzondere bijstand voor gemeenten de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.

Er is sprake van een grote groep mensen in beschermingsbewind die gestaag groeit en niet snel zal uitstromen waardoor er langdurig aanspraak op de bijzondere bijstand gemaakt blijft worden. Hierdoor komt het armoede- en schuldenbudget van gemeenten fors onder druk te staan. Momenteel loopt er een verdiepend onderzoek naar deze hoge kosten voor onderbewindgestelden in opdracht van de SZW en Gemeenten.

Meer grip door gemeenten

Gemeenten hebben maar weinig invloed op de in- en uitstroom van beschermingsbewind. Op diverse manieren proberen gemeenten meer grip te krijgen op de stijgende kosten en het proces van toeleiding van iemand tot beschermingsbewind. Gemeenten overwegen in het geval van bewind op basis van problematische schulden zelfs steeds meer te verwijzen naar voorliggende voorziening. Als die er zijn dan zullen gemeenten in de toekomst wellicht de aanvraag van bijzondere bijstand mogelijk gaan afwijzen.

Meetinstrumenten voor bepalen noodzaak

Zowel Mesis als Traject51 bieden momenteel instrumenten voor schuldhulpverleners waarmee een cliëntprofiel kan worden opgemaakt. Dat profiel draagt bij aan de vorming van een plan van aanpak en een indicatie van de (on)mogelijkheden van de cliënt. Een dergelijk instrument kan een rol gaan spelen bij het bepalen van de noodzaak van het beschermingsbewind en daarmee voor gemeenten meer zekerheid geven over of er niet onnodig veel aanspraak gemaakt wordt op de voorziening van de bijzondere bijstand.

ZEKER ook voorstander

ZEKER snapt deze ‘kritische’ houding van gemeenten en wij zijn dan ook groot voorstander voor het door ontwikkelen van ‘meetsystemen’ als Mesis en Traject51 om daarmee de noodzaak van het bewind aan te kunnen tonen. Ons uitgangspunt is ook altijd dat een klant niet onnodig (lang) onder bewind wordt gesteld.

Bron: www.vng.nl