Dementie straks doodsoorzaak nummer één

2017-07-13T22:23:16+02:0013 juli, 2017|

Dementie dreigt doodsoorzaak nummer één in Nederland te worden. Omstreeks 2040 – dus al binnen 25 jaar – zal het aantal mensen dat sterft aan deze ziekte(n) van de hersenen mogelijk bijna zijn verdrievoudigd: van nu 15.000 naar ruim 40.000 per jaar. Dit zorgwekkende toekomstbeeld blijkt uit een nieuwe, vierjaarlijkse verkenning van de gezondheidstoestand van de Nederlandse samenleving.

Doel van de trendwatch: inschatten welke veranderingen of verschuivingen zich mogelijk de komende jaren in de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking gaan voordoen. En, bekijken hoe het land zich daarop kan voorbereiden met onder meer voorzieningen en zorgverlening.

Vergrijzing

Voor een belangrijk deel heeft de opkomst van dementie te maken met de voortgaande vergrijzing van de Nederlandse bevolking, zeggen de onderzoekers. De gemiddelde levensverwachting stijgt verder naar bijna 86 jaar. Dementie leidt tot meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens, stemming en gedrag.

Noot van ZEKER: beschermingsbewind ter bescherming

Om ouderen financieel te kunnen beschermen wordt voor de toekomst bij deze kwetsbare doelgroep een aanzienlijke toename qua beschermingsbewind verwacht. Er doen zich steeds meer situaties van financiële ouderenmishandeling voor. Maar ook de afname van de gezinsgroottes en daarmee mantelzorgers en de digitalisering en individualisering zijn van invloed op de financiële kwetsbaarheid van onder andere demente ouderen.

Middels beschermingsbewind kunnen de gelden en goederen worden beschermd, beheerd en geoptimaliseerd.

Bron: www.telegraaf.nl