Betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders – Samen Verder

2016-07-19T13:15:27+02:0019 juli, 2016|

In juli 2015 startte het project ‘Samen Verder’, geïnitieerd door de Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) om een duurzame bijdrage te leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Het ministerie van SZW stelde hiervoor een subsidie beschikbaar. Het doel: verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders. Nu het traject een klein jaar loopt, is een tussenrapportage uitgebracht met de vorderingen tot nu toe.

Momenteel staan een zevental gemeenten op het punt om te starten met een pilotproject. Dit zijn de gemeenten Rotterdam, Den Bosch, Amersfoort, Almere, Emmen, Gennep en Venlo. Zij gaan op basis van drie categorieën, te weten communicatie, werkprocessen en rolverdeling & rolverheldering in de bredere keten, samenwerkingsafspraken maken en testen met bewindvoerders en ketenpartners uit hun regio. De categorieën zijn bepaald naar aanleiding van de opgehaalde informatie uit de eerder georganiseerde regio- en werkbijeenkomsten door het hele land.

Deze pilots lopen tot het voorjaar van 2017. Bij de afsluiting van het project in juni 2017 zal de BPBI een landelijk model convenant ter beschikking stellen met als doel dat zoveel mogelijk betrokken partijen het convenant ondertekenen.

In het project draait het vooral om het leveren van de juiste hulp die de cliënt daadwerkelijk nodig heeft en het leveren van goed werk. Onderkend wordt dat de kosten van de Bijzondere Bijstand ten behoeve van beschermingsbewind financiële druk leveren bij gemeenten maar is niet het hoofddoel van het project. Een betere samenwerking kan kostenbesparend werken.

Rol van ZEKER

ZEKER Financiële Zorgverlening is bij het gehele project betrokken geweest om input te leveren. Als pilot partner van de Gemeente Almere gaat ZEKER na de zomer in gesprek om te kijken hoe aan bovengenoemde onderdelen invulling gegeven kan worden.

Meer informatie over het project Samen Verder