Belastingdienst brengt minima in problemen met verrekening toeslagen

2016-05-10T12:45:59+02:006 april, 2015|

De Nationale ombudsman roept staatssecretaris Wiebes van Financiën op om geen geld meer in te houden op de lopende toeslagen van gezinnen met lage inkomens en met schulden. Deze zogeheten ‘dwangverrekening’ leidt er vrijwel altijd toe dat een inkomen onder het bestaansminimum terecht komt en wordt de beslagvrije voet dus geschend.

Als een toeslag wordt teruggevorderd en de schuldenaar niet reageert op het terugbetalingsverzoek, gaat de Belastingdienst/Toeslagen over tot ‘dwangverrekening’. Dan wordt elke maand standaard 1/24 van de toeslagschuld ingehouden op de lopende toeslag(en).

Pas als het inkomen door de dwangverrekening onder de beslagvrije voet terecht komt kan de burger een verzoek tot matiging of staking indienen. Veel burgers reageren niet of pas na een aantal maanden. Dan is vaak de financiële schade niet meer te repareren.

Bron: Nationale Ombudsman