Afronding project Samen Verder

2018-04-26T12:20:01+02:0023 juni, 2017|

In juli 2015 startte het project ‘Samen Verder’, geïnitieerd door de Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) om de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren.

Zeven gemeenten hebben meegedaan aan een pilotproject. Op basis van drie bouwstenen, te weten communicatie, werkprocessen en rolverdeling zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met bewindvoerders en ketenpartners uit hun regio.

Inmiddels zijn de pilots afgerond. Aansluitend daarop stelt de BPBI een landelijk model convenant ter beschikking met als doel dat zoveel mogelijk betrokken partijen het convenant ondertekenen en hier lokaal invulling aan geven. Deze intentieverklaring biedt handvaten, waarbij lokaal de focus en accenten worden vormgegeven.

In het project draait het vooral om het leveren van de juiste hulp die de cliënt daadwerkelijk nodig heeft en het leveren van goed werk. Onderkend wordt dat de kosten van de Bijzondere Bijstand ten behoeve van beschermingsbewind financiële druk leveren bij gemeenten maar dit is niet het hoofddoel van het project. Een betere samenwerking kan kostenbesparend werken.

Rol van ZEKER

ZEKER Financiële Zorgverlening is bij het gehele project betrokken geweest om input te leveren, met name als pilot partner van de Gemeente Almere.

Filmpje met uitgebreide uitleg over het project: https://www.youtube.com/watch?v=z7aFc4LklcA