Controle en certificering

Het Landelijk Kwaliteitsbureau en accountant voeren jaarlijks wettelijk verplichte controles uit.

ZEKER valt onder toezicht van het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren (gevestigd bij de rechtbank Oost-Brabant), die onze organisatie en werkwijze met franchisenemers heeft getoetst en goedgekeurd.

Ook intern houden we ons continu bezig met kwaliteit en controles.

Lid van de NVVK

ZEKER is lid van de NVVK. De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp- en financiële dienstverlening. Binnen de NVVK zetten inmiddels meer dan honderd gemeenten en publieke en private organisaties zich gezamenlijk in voor mensen in financieel kwetsbare posities. NVVK leden onderscheiden zich in de markt vooral door het leveren van kwaliteit en het zijn van een betrouwbare partner voor overheden, crediteuren en schuldeisers.

Aansluiten bij de NVVK is voor ZEKER een bewuste en belangrijke keuze. Dit omdat de NVVK zich in de breedte hard maakt voor de financiële zorg, maar vooral ook omdat ze een belangrijke gesprekspartner is voor gemeenten en overheid. In onze ogen belangrijk om goed in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen van onder andere schuldhulpverlening en bewindvoerdering.

Certificaat lidmaatschap NVVK