Samenwerking met Schuldbemiddeling Nederland

2018-06-14T20:34:25+02:0011 juni, 2018|

ZEKER is per juni 2018 na een testperiode officieel de samenwerking aangegaan met Schuldbemiddeling Nederland (SBN). Aanleiding zijn met name de problemen waar sommige bewindvoerders bij de gemeentelijke schuldhulpverlening tegen aan lopen.

SBN streeft, net als ZEKER, naar een hoge kwaliteit en werkt alleen samen met serieuze partijen die goed bekend staan in de markt. ZEKER wordt door SBN gezien als een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner.

Voordeel

In eerste instantie hebben een vijftal bewindvoerders een aantal dossiers als test neergelegd bij SBN. De ervaringen zijn positief. Met name qua snelheid en communicatie.

Een van de voordelen is dat bij aanmelding voor schuldhulpverlening niet opnieuw een intakegesprek gevoerd hoeft te worden. SBN gaat er van uit dat de bewindvoerder een juiste inschatting van de situatie kan doen en pas dan aanmeldt bij schuldhulp. Alle stukken worden door de bewindvoerder digitaal aangeleverd en eventueel is er via skype nog een kennismakingsgesprek met de klant.

WSNP bewindvoerder voor minnelijke en wettelijk traject

Bij SBN wordt de bewindvoerder WSNP ingezet in het minnelijke traject. Deze bewindvoerder is ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. SBN is bewust geen lid van de NVVK, omdat de bewindvoerders al door de Raad van Rechtsbijstand worden getoetst of ze voldoen aan de kwaliteitseisen en ieder verzoekschrift door de insolventierechter.

Uiteraard wordt, waar de samenwerking met de gemeentelijke schuldhulpverlening wel positief verloopt, dit contact gewaarborgd door de bewindvoerders van ZEKER.

Samenwerking ZEKER en SBN