Gegevens in Digitaal Nalatenschapsdossier

Als u interesse heeft in nalatenschapsregistratie via ZEKER, komen we persoonlijk bij u langs om de mogelijkheden te bespreken van de registratie van uw toekomstige nalatenschap.

Indien u vervolgens gebruik wil maken van onze diensten volgt een tweede verdiepend gesprek. In het verdiepende gesprek zullen we beginnen met het inventariseren van uw wensen en uw persoonlijke gegevens. Deze worden uiteindelijk vastgelegd in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier. Hierna ontvangt u van ons een persoonlijke inlogcode, zodat u op elk moment uw dossier kan inzien.

Actualiseren van uw Digitaal Nalatenschapsdossier

Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw gegevens door ons periodiek te laten actualiseren. Jaarlijks zal dan met u in een telefonisch gesprek eventuele wijzigingen worden doorgenomen. Eén keer per drie jaar zal in een persoonlijk gesprek bij u thuis uw Digitaal Nalatenschapsdossier volledig geactualiseerd worden.

Inloggen in uw Digitaal Nalatenschapsdossier